Cel audytu bezpieczenstwa systemow informatycznych

Explosion proof systems to układ przeciwwybuchowy, który tworzy sześć podstawowych działań. Ponieważ jednak każdy przedsiębiorstwo przemysłowe trzeba rozpatrywać indywidualnie, ostateczny zakres koniecznych działań określany jest na podstawie audytu bezpieczeństwa wybuchowego. Co istotne system może stanowić praktyczny dla pojedynczych urządzeń, fragmentów instalacji, jak też całych, ogromnych zakładów przemysłowych.

atex normaWymagania i oznaczenia ATEX - Zrozumieć EPL w cieniu „walki” ATEX i IECEx

Standardowy system bezpieczeństwa obejmuje:

Identyfikację, a także ocenę zagrożeń. Opracowanie oceny ryzyka prawdopodobieństwa wybuchu, i w sukcesie innych inwestycji, też na czasie bycia. Wyznaczenie stref zagrożonych wybuchem, w przypadku innych inwestycji, jak bardzo, oraz na stanie projektowym. Opracowanie dokumentu, który uchroni przed wybuchem. Prewencję, czyli zminimalizowanie ryzyka wybuchu Sprawdzenie żyjących również dobór innych narzędzi procesowych i napędów pod kątem pozycji w realnych strefach zagrożenia wybuchem. Zminimalizowanie źródeł zapłonu atmosfer wybuchowych przez użycie rozwiązań elektrotechnicznych w przygotowaniu przeciwwybuchowym, i w niniejszym m.in. rozdzielnic, opraw oświetleniowych, kaset i paneli odpowiedzialnych za sterowanie, osprzętu łączeniowego, wyłączników bezpieczeństwa. Zminimalizowanie atmosfer wybuchowych poprzez montaż instalacji odpylania, centralnego odkurzania oraz wentylacji. Ograniczenie skutków wybuchu do pewnego poziomu Zamontowanie systemu tłumienia wybuchu. Zamontowanie systemu odciążania wybuchu. Zamontowanie systemu odsprzęgania wybuchu.

Zakres wdrożenia systemu bezpieczeństwa wybuchowego uwarunkowany jest konkretnymi potrzebami zakładu przemysłowego. W sensu ich zauważenia, eksperci przeprowadzają audyt bezpieczeństwa wybuchowego instalacji procesowych, obiektów oraz hal, które zależą dyrektywie ATEX. W wyniku wykonany zostaje raport, który w styl jednoznaczny określa ważne punkty badanych pomieszczeń. Raport obecny istnieje przesłanką do powiedzenia zakresu systemu, w jakim stanie on zastosowany w danym zakładzie przemysłowym.