Czysty srodek gasniczy

Para wodna jest często stosowanym środkiem gaśniczym. Kieruje się ją wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych o niskiej kubaturze. Zastosowanie pary wodnej do gaszenia na swobodnych powierzchniach nie daje pożądanych efektów. Para ma niewielki ciężar zdrowy i w warunkach otwartej przestrzeni nie osiąga właściwego stężenia gaśniczego.

Poleca się stosowanie pary wodnej w pomieszczeniach, których kubatura nie przekracza 500-520 m3. Powinny więc być szczelne pomieszczenia. Wszelkie nieszczelności spowodują zmniejszenie skuteczności gaszenia parą wodną. Najczęściej parę wodną używa się do gaszenia pożarów, jakie potrafią powstać w suszarniach drewna, składowiskach materiałów łatwopalnych, na statkach, przepompowniach produktów naftowych, w pomieszczeniach z kotłami wulkanizacyjnymi czy kolumnami rektyfikacyjnymi. Para, jako materiał gaśniczy że być kierowana do gaszenia pożarów ciał stałych, jakie nie wchodzą w odpowiedź z wodą w szczególnych warunkach temperaturowych. Nie konieczne jest natomiast zastosowanie pary wodnej do gaszenia pożarów, jeżeli palące się materiały, w rezultacie kontaktu z parą wodną ulegną zniszczeniu. Zastosowanie pary wodnej do gaszenia pożarów powoduje obniżenie stężenia tlenu do takiego stanu, przy którym proces palenia jest ciężki. Para wodna rozcieńcza palne gazy w przestrzeni spalania. Najbardziej wydajne i dobre jest gaszenie pożarów parą nasyconą, jaka stanowi kierowana pod ciśnieniem od 6 do nawet 8 atmosfer. Para jako materiał gaśniczy "steam fire extinguishing"może być używana wyłącznie w niniejszych miejscach, co do jakich uznaje się pewność, iż nie spędzają w nich pracowniki. Z przyczyny na ogromne ciśnienie gaśnicze para potrafiła stanowić zgubna dla zdrowia, a nawet życia ludzkiego.