Dyrektywa unijna 1370

Unijna dyrektywa Atex określa podstawowe wymagania, które pragną istnieć zrealizowane przez wszystkie produkty, które są dane do wdrożenia w okolicach zagrożonych wybuchem. Normy powiązane funkcjonalnie z poradą określają szczegółowe wymagania. W ramach wewnętrznych regulacji, umieszczanych w konkretnych krajach członkowskich organizowane są wymagania, które nie są precyzowane ani przez dyrektywę, ani przez normy wewnętrzne. Wewnętrzne regulacje nie potrafią stanowić różne z przepisami dyrektywny, ani nie może wchodzić do zaostrzenia wymagań założonych przez dyrektywę.

Dyrektywa Atex została zatwierdzona w mieszkanie, aby maksymalnie zmniejszyć ryzyko, jakie jest zjednoczone z wykorzystaniem dowolnego materiału w rejonach, w jakich może występować atmosfera grożąca wybuchem. Producent ponosi dużą odpowiedzialność za określanie, czy dany towar podlega ocenie współprace z umowami atex oraz za dostosowanie danego towaru do aktualnych prawd. Atest atex jest wymagany w wypadku produktów, które znajdują się w strefie zagrożenia wybuchem. Strefa zagrożenia wybuchem istnieje ostatnie przestrzeń, gdzie uprawia się, użytkuje lub przechowuje substancje, jakie w połączeniu z powietrzem mogą wytworzyć mieszaniny wybuchowe. W szczególności do rodziny takich substancji uznaje się: ciecze, gazy, pyły i niczego łatwopalne. Mogą więc istnieć np. benzyny, alkohole, wodór, acetylen, pył węglowy, pył drzewny, pył cynkowy. Do wybuchu dochodzi w sukcesie, jak duża porcja energii wychodząca z skutecznego źródła zapłonu trafia do atmosfery wybuchowej. Po zainicjowaniu pożaru dołącza do wybuchu, który posiada poważne ryzyko dla mieszkania a zdrowia ludzkiego.