Dzialania taktyczne operacyjne strategiczne

Firmy zwracające się pracą bądź i sprzedażą wyrobów mają co najmniej jeden magazyn. Wyróżniamy magazyn wyrobów gotowych kiedy również materiałów. Oba skoncentrowane są na dobrym przechowywaniu i opisaniu poszczególnych partii materiałów. Magazyn to nieodłączny atrybut procesu logistycznego danego przedsiębiorstwa. Podczas jego formie należy ściśle określić jego wielkość. Każdy z nich powinien ściśle nawiązywać do podstawowych zadań logistyki jak: zaopatrzenie, sztuka i dystrybucja. W planu polepszenia funkcjonowania magazynów firmowych warto wdrożyć specjalne programy komputerowe, ułatwiające lokalizację danych materiałów i produktów. Samym z nich stanowi szeroko rozbudowana baza programów np. optima. Optima magazyn to styl do robienia magazynu i sprzedaży.

Jego budowa i obsługa jest dużo intuicyjna. Także można wspomóc się samouczkiem. Krok po kroku opisuje pracy powiązane z fakturowaniem, wydawaniem dokumentów sprzedaży, wystawianiem korekt. Każdy rozdział poprzedza terminarz z pierwszymi pojęciami odnośnie księgowości. Moduł magazynu zawiera m.in.: Jak prowadzić kartoteki towarowe? Jak dodać nowy produkt? Jak założyć wydanie zewnętrzne? Zasób magazynowy jest projektowany w oparciu o dokumenty magazynowe (Bilans Otwarcia, PW, PZ, MM, WZ, PZ, MM, RW; korekty dokumentów: WZ, RW, PZ, PW, BOM, MM). Dokonując wydania danego produktu od razu wydawany jest materiał z konkretnego zasobu (dostawy). Program Optima magazyn umożliwia prowadzenie kilku magazynów zarówno lokalnych i przyszłych w terenie jednej bazy danych. Sporządzane dokumenty MM świadczą o przesunięciach między magazynowych. W popularny i czytelny sposób możemy dokonać inwentaryzację dostępnych towarów magazynowych. Program zawiera funkcję inwentaryzacji, robiącą się z trzech etapów: przygotowanie arkuszy inwentaryzacyjnych, uzupełnienie stanów rzeczywistych artykułów w składach, utworzenie dokumentów korygujących. W samouczku znajdziemy porady jak dobrze stworzyć arkusz inwentaryzacyjny, można też posłużyć się arkuszami pomocniczymi. Dobrze zorganizowany magazyn pod względem logistycznym i lekka dokumentacja dodają się do dużego przekazywania materiałów pomiędzy kolejnymi celami w spółce.