Kasa fiskalna historia

Zgodnie z uprawnieniem do kraju roku 2014 podmiot, którego sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności finansowej oraz rolników ryczałtowych nie przekraczała 20.000 zł rocznie, nie był odpowiedzialny do ewidencjonowania sprzedaży na kasach rejestrujących. Jak poprawiłyby się te przepisy? Czy kasa finansowa w pozycjach gastronomicznych jest zwykła?

Z roku 2015 powyższe przepisy przestały mieć zastosowanie do twarzy angażujących się prowadzeniem małych barów, domów z przygotowywaną żywnością oraz budek z „fast foodami”. W pamięć obowiązujących przepisów prawna tego nie rzuca się również wobec podmiotów świadczących usługi połączone z pożywieniem w dużych placówkach gastronomicznych. Chodzi tu też o te, które wyrażają swoje usługi sezonowo. Podobna sytuacja jest w wypadku podmiotów zwracających się przygotowywaniem żywności dla zewnętrznych odbiorców. W kontakcie ze koleją przepisów w 2015 roku, na doba dzisiejszy wszyscy podatnicy trudniący się usługami gastronomicznymi są bezwzględnie zobowiązani do stosowania kasy fiskalnej przy sprzedaży. W aktualnej rzeczy nie ma znaczenia wielkość lokalu, albo stanowi więc wielka restauracja, lub też mały bar, czy pracuje sezonowo czy cały rok. Przedstawiania nie pamięta jeszcze wysokość osiąganego wpływu. Na uwadze należy pamiętać fakt, że ustawodawca pomyślał o stanie na wprowadzenie takich kas w części gastronomicznej. Dlatego te kasę piszącą w domu gastronomicznym trzeba było wprowadzić najpóźniej przed dniem 1 marca 2015 roku. Do ostatniego dnia kasa musiała być obecnie zafiskalizowana, zaprogramowana, gotowa do lektury, a też zgłoszona do urzędu skarbowego.  Kasa powinna także być zainstalowane oprogramowanie dla gastronomii, z bogatymi stawkami VAT dla wyrobów z pozostałych kategorii.  Był to absolutny warunek do użycia z 90% ulgi na zakup kasy rejestrującej.

W sukcesie świadczenia usług gastronomicznych, jeśli do 31 grudnia 2014 roku podatnik nie przekroczył limitu obrotów (20 000 zł), kasę fiskalną musiał wprowadzić najpóźniej w prostej praca 1 marca 2015 roku. Jednak, gdy podatnik prowadzący małą gastronomię przekroczył limit obrotów do zwolnienia z kasy fiskalnej przed 1 stycznia 2015 roku, ale nie w grudniu tylko w listopadzie, to kasę fiskalną musiał wkroczyć do 1 lutego 2015 roku. Na uwagę zasługuje również fakt obowiązku wprowadzania kas fiskalnych dla lokali gastronomicznych otwartych po 1 stycznia 2015 roku. Teraz w ostatnich lokalach kasę rejestrującą należy zawrzeć w procesie 2 miesięcy oczekując z końca miesiąca, w którym stała przeprowadzona pierwsza pomoc gastronomiczna.