Odpylacze filtracyjne cena

System odpylania znajduje użycie w gałęziach przemysłu, polecających się m.in. obróbką metali, przetwórstwie drewna, branży energetycznej, spożywczej, farmaceutycznej natomiast w tokach, gdzie potrzebne jest przesypywanie materiałów sypkich. Przenoszące się cząstki o znacznie delikatnych rozmiarach są niebezpieczeństwo dla maszyn oraz dla zdrowia człowieka (większość z nich stanowi działanie toksyczne), stąd i skuteczne systemy odpylania są istotny składnik w wyposażeniu przedsiębiorstwa, bowiem wpływają na zachowanie wydajności poprzez ochronę zdrowia, ochronę miejsca oraz rozwijanie bezpieczeństwa pracy.

Dust collection system powinien stanowić położony blisko źródła emitującego zanieczyszczenie. Ramiona samonośne, ssawy, okapy, odkurzacze przemysłowe powinny usuwać nie tylko powstające podczas procesów przemysłowych pyły tylko i uniemożliwiać ich przenoszeniu i powtórnemu unoszeniu.

Elementy systemu odpylania:

1. cyklon - typ urządzenia, w którym przystępuje do oczyszczenia gazów z części stałych dzięki działaniu siły odśrodkowej (wirowy ruch powietrza w separatorze powoduje ocieranie się cząstek o ściany urządzenia, stratę energii kinetycznej zaś w konsekwencji poddanie się prawu grawitacji),

2. filtry - włożony w pokrywie ze zwykli nierdzewnej wkład filtracyjny, urządzony w porządek oczyszczania sprężonym powietrzem położony w drzwiczkach oraz wentylator, proste są filtry z workami lub kieszeniami filtracyjnymi.

Szczególnie ważną czynnością w stylach odpylających stanowi ich szczelność - każda dziura w rezultacie erozji ulegnie powiększeniu, doprowadzi do nieszczelności programu i zagrożenia. Dodatkowym elementem dużym w instalacji jest trwałość materiałów, z których urządzenia są wykonane - ocierające się o powierzchnie boczne cząstki stałe dają ich ścieranie. Urządzenia odpylające nie mogą prowadzić też powstawania ładunków elektrostatycznych. Grozi to wybuchem.